mantas-digital-logo

Taisyklės ir sąlygos

1. Sąlygos

Lankydami svetainėje https://www.md.lt sutinkate būti įpareigotas šių paslaugų sąlygų, visų taikomų įstatymų ir reglamentų, ir sutinkate, kad esate atsakingas už bet kokio taikomo vietos įstatymo laikymąsi. Jei nesutinkate su bet kuriomis iš šių sąlygų, draudžiama naudoti ar lankyti šią svetainę. Šioje svetainėje esančios medžiagos yra apsaugotos pagal taikomą prekių ženklo ir autorių teisių įstatymą.

 

2. Jūsų atsakomybė

Jūs esate atsakingas už savo elgesį, turinį ir bendravimą su kitais, skaitant ar siunčiant bet kokią informaciją ir programinę įrangą. Naudodami mūsų svetainę ar programinę įrangą, turite laikytis šių reikalavimų:

(a) Jūs negalite pirkti, naudoti, bandyti dekompiliuoti ar atvirkščiai inžinerijos būdu atkoduoti bet kokių Mantas Digital svetainėje ir programinėje įrangoje esančių medžiagų.

(b) Negalite piktnaudžiauti mūsų medžiagomis, trukdydami jų normaliam veikimui ar bandydami gauti prieigą prie jų kitaip nei per sąsajas ir instrukcijas, kurias teikiame.

(c) Negalite apeiti ar bandyti apeiti jokių apribojimų, kuriuos Mantas Digital kelia jūsų paskyrai (pvz., perkant naują prenumeratą su naujais duomenimis, kad gautumėte prieigą prie privačios informacijos, kai ankstesnė paskyra buvo uždaryta dėl pažeidimo Sąlygų).

(d) Nebent Mantas Digital raštu leidžia, negalite tirpinti, skenuoti ar tikrinti bet kokių Mantas Digital sistemų ar tinklų pažeidžiamumą.

(e) Nebent Mantas Digital raštu leidžia, negalite naudoti jokių rankinių ar automatizuotų sistemų ar programinės įrangos, kad ištrauktumėte ar surinktumėte duomenis iš svetainės, mūsų programinės įrangos ar kitų sąsajų, per kurias teikiame savo paslaugas.

 

3. Garantijų atsisakymas ir atsakomybės ribojimas

Mantas Digital teikia informaciją ir programinę įrangą (“medžiagos”) “kaip yra” pagrindu. Mantas Digital nedaro jokių garantijų, nei išreikštų, nei numanomų, įskaitant bet kokias numanomas garantijas dėl tinkamumo pardavimui ar tinkamumo tam tikrai paskirčiai, latentinių ar patentinių defektų, virusų buvimo arba duomenų ar programų, naudojamų ar pateikiamų bankui ar jums šiuo susitarimu, tikslumo ar klaidų nebuvimo. Be išankstinio šio punkto ribojimo, bankas nedaro jokio pareiškimo ar garantijos, nei išreikštos, nei numanomos, prieš pažeidžiant bet kurių kitų šalių nuosavybės teises. Jūs perimate visą riziką, susijusią su programinės įrangos kokybe ir veikimu, informacijos tinkamumu ir bet kokiomis dokumentacijomis. Šis punktas išlieka galiojantis po šio susitarimo nutraukimo tiek sąskaitos turėtojo, tiek banko, ir taip pat riboja bet kurio banko agento, darbuotojo ar filialo atsakomybę. Mes negarantuojame ir negalime garantuoti, kad programinė įranga veiks be klaidų arba kad visos paslaugos bus visada prieinamos ir veiksiančios. Išskyrus konkrečiai šiame susitarime nurodytus atvejus arba įstatymo reikalaujamus atvejus, jūs sutinkate, kad mūsų pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, agentai ar rangovai neatsako už bet kokias netiesiogines, atsitiktines, ypatingas ar padarinių žalas, atsirandančias dėl arba pagal šiame susitarime numatytų paslaugų ar produktų ar dėl jūsų naudojimosi ar prieigos prie svetainės ar programinės įrangos, įskaitant pelno, pajamų, duomenų ar naudojimo praradimą jums ar bet kuriai trečiajai šaliai, ar tai būtų pagal sutarties ar civilinės atsakomybės teisę arba pagal garantiją. Be to, jokiu atveju, nebent šiame susitarime konkrečiai nurodyta kitaip, banko ir jo filialų atsakomybė neturėtų viršyt jūsų sumokėtų sumų už paslaugas, teikiamas per svetainę ar programinę įrangą, priklausančią Mantas Digital.

 

4. Licencijos nutraukimas

Pažeidus nurodytas sąlygas ar apribojimus, Mantas Digital gali bet kuriuo metu nutraukti licenciją. Nutraukus šių medžiagų peržiūrą ar šios licencijos nutraukimą, turite sunaikinti visą atsisiųstą medžiagą savo valdyme, neatsižvelgiant į tai, ar tai yra elektroninė ar spausdinta forma. Nesilaikant to, bus taikoma 10 000 € bauda.

 

5. Medžiagų tikslumas

Mantas Digital svetainėje ar programinėje įrangoje pateikta informacija gali turėti techninių, dalykinių ar fotografijos klaidų. Mantas Digital neprisiima atsakomybės už bet kokių medžiagų, esančių jo svetainėje ar programinėje įrangoje, tikslumą, išsamumą ar naujumą. Mantas Digital bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo gali keisti savo svetainėje esančias medžiagas. Tačiau Mantas Digital neprisiima įsipareigojimo atnaujinti medžiagas.

 

6. Nuorodos

Mantas Digital ar programinė įranga gali turėti nuorodas į trečiųjų šalių valdomas ar siūlomas svetaines. Nuorodos teikiamos tik patogumui, o Mantas Digital nebuvo apžiūrėjęs visų jų. Mes nepritariame ir nerekomenduojame jokių trečiųjų šalių svetainėse siūlomų produktų ar paslaugų ar jose pateikiamos informacijos. Mantas Digital čia atsisako visų atsakomybių už visą informaciją, medžiagas, produktus ar paslaugas, skelbiamas arba kurios gali būti pasiekiamos bet kurioje šioje Svetainėje nurodytoje trečiųjų šalių svetainėje. Mantas Digital nepateikia jokių pareiškimų dėl bet kokio trečiosios šalies svetainėje esančio produkto ar paslaugos kokybės. Be to, Mantas Digital čia atsisako visų atsakomybių už bet kokio produkto ar paslaugos, siūlomos ar reklamuojamos tose trečiųjų šalių svetainėse, nepavykus.

 

7. Taikomasis įsatymas

Šių sąlygų ir nuostatų laikymasis reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais, ir jūs negrįžtamai pripažįstate teismų, esančių šioje vietoje, išimtinę jurisdikciją.